Almi.at
Header - Background

Работа предлага всеки.

Almi предлага позиции за придобиване
на по-задълбочени знания.

Ние търсим служители, които да споделят нашата страст, участват с
ентусиазъм и съвместно с нас допринасят за развитието на
международната хранително-вкусовата промишленост.

Внесете повече пикантност във Вашето ежедневие –
кандидатирайте се сега!

Квалификациите и знанията на нашите служители са тези, които ни карат да бъдем успешни, техният ангажимент прави разликата. Затова ние подкрепяме и насърчаваме тяхното участие в организацията. Вътрешните насоки създават рамката за прозрачен,

честен и справедлив бизнес. Благодарение на международните ни клиенти, пред нас се отварят възможности в световен мащаб. В нашата стратегическа работа ние поставяме инициативи, които са показателни за растежа на Almi в средносрочен и дългосрочен план.

Обучение на стажанти

 

 

Almi - Back to Top